Service en onderhoudSigtenhorst Installatietechniek afdeling service & onderhoud zorgt voor een optimaal beheer van uw technische installaties in heel Nederland. Onder dit beheer vallen onderhoud, het oplossen van storingen en het aanpassen van de installaties aan veranderde behoeften.

Een dynamisch team, dat is gespecialiseerd in het onderhouden, beheren en renoveren van technische installaties.

Voor het goed beheren van installaties is een hechte samenwerking tussen de relatie en ons bedrijf een vereiste. Moderne onderhoudssystemen, accurate opvolging bij klachten, heldere rapportages en goede adviezen moeten gedurende de gehele levensduur van de installaties deze samenwerking inhoud geven.

Voor het onderhoud wordt door ons een onderhoudsconcept opgesteld dat beantwoordt aan uw bedrijfsdoelstellingen. Daarbij kunt u kiezen uit een breed scala van beheerscontracten. Op basis van tussentijdse evaluaties ontvangt u adviezen voor aanpassingen aan de installaties die als doel hebben de prestaties van de installaties te verbeteren. Door onze 24-uurs storingsdienst bent u daarnaast verzekerd van een snelle dienstverlening bij calamiteiten. Wij adviseren u tevens bij uitbreidingen aan de installaties, het beheer van uw tekeningen en het verzorgen en bijhouden van alle wettelijk noodzakelijke documenten.

Gecertificeerd

Een van de specialismen van afdeling Service & Onderhoud is het onderhouden en inspecteren van installaties die onder een speciale wet- en regelgeving vallen. Veel verzekeringsmaatschappijen stellen het uitvoeren van werkzaamheden door een wettelijk erkende partij als voorwaarde in hun polis voor een eventuele uitkering. Daarnaast vinden ook controles plaats door bijvoorbeeld de brandweer en milieudiensten. Installaties ten behoeve van koeling (STEK), verwarming (SCIOS), elektra (EVK, NEN 3140) en inbraak- en brandbeveiliging (NCP) vallen onder deze speciale wetgeving.

keurmerk

Wij nemen u de zorg uit handen

We onderhouden niet alleen door Sigtenhorst Installatietechniek aangelegde installaties, maar kunnen voor letterlijk elke installatie een passend onderhoudscontract aanbieden. Ook voeren we klein installatiewerk en renovaties snel en tegen lage kosten uit met speciaal ingerichte bedrijfswagens. Bij de invulling van het onderhoudscontract kan in hoge mate rekening worden gehouden met de specifieke wensen van de klant. Tot de mogelijkheden behoren onder andere: preventief onderhoud; technisch beheer; inspectie binnenmilieu; reparaties; installatie-inspectie; installatiewijzigingen; afstandbeheer.

Onderhoudscontract op maat

Ons aanbod van onderhoudscontracten varieert van een standaard onderhoudscontract tot en met compleet technisch beheer van gebouwen. In beginsel worden vaste onderhoudstechnici aan een project toegewezen, die het geplande periodieke onderhoudswerk uitvoeren. Zij rapporteren ook over noodzakelijke reparaties aan de opdrachtgever. Van elke installatie wordt de onderhoudshistorie en periodiek onderhoud, storingen en reparaties in de computer opgeslagen. Dit geeft een uniek inzicht in de te verwachten levensduur van elk onderdeel van de installatie. Op basis daarvan kunnen we onze klant vooraf informeren over op handen zijnde reparaties.

Technisch geavanceerd

Onze servicespecialisten maken gebruik van geavanceerde apparatuur voor het inregelen en controleren van installaties. Door een intensief trainingsprogramma blijven ze voortdurend op de hoogte van de nieuwste technische ontwikkelingen en milieu-eisen op het gebied van asbest, NOx en CFK’s. Vandaar dat een servicecontract met Sigtenhorst Installatietechniek Service & Onderhoud de beste garantie is voor een optimaal functionerende installatie tegen de laagst mogelijke kosten.

Beheer op afstand met gebouwbeheersystemen

Sigtenhorst Installatietechniek beschikt over een sterk geautomatiseerde meldcentrale. Het gebouwbeheerssysteem maakt direct ingrijpen in de installatie mogelijk vanuit de meldkamer. Zo kan een storing vaak worden verholpen nog voordat de gebruikers van de installatie er last van hebben. Voorwaarde is wel dat de installatie via een automatische alarmmelder op onze meldcentrale is aangesloten. Een GBS systeem kan communiceren met digitale regelsystemen van onder andere Priva en Siemens. Het belangrijkste voordeel van dit systeem is, dat onbeheerde installaties permanent worden bewaakt en dat er in geval van een storing vaak direct kan worden ingegrepen, zonder dat er een servicetechnicus naartoe hoeft. Vanzelfsprekend heeft dit een gunstig effect op de beheerskosten.

gbs

Vakgebieden

De vakgebieden van Sigtenhorst Installatietechniek afdeling Service en Onderhoud zijn:

  • Preventief onderhoud
  • Correctief onderhoud
  • Storingsdienst
  • Teleservice
  • Energiebeheer
  • Warmtemeting
  • Installatierenovatie
  • Conditierapportage